Rabu, 29 Oktober 2014 - 14:14:35

Macam ujian yang diselenggarakan oleh program adalah :

 1. Ujian tulis semester diadakan dua kali untuk setiap matakuliah teori, ujian sisipan dan ujian akhir.
 2. Khusus matakuliah praktikum tidak diadakan ujian tulis semester. Penilaian didasarkan pada kemampuan penguasaan keahlian dan ketrampilan mahasiswa pada setiap kegiatan praktikum.
 3. Ujian lisan komprehensif diadakan untuk mengakhiri program studi setiap mahasiswa.

Ketentuan Ujian komprehensif
Ujian komprehensif adalah ujian lisan untuk tiga matakuliah tertentu bagi masing-masing program studi. Kriteria hasil ujian komprehensif adalah: LULUS atau
TIDAK LULUS, dan tidak mempunyai nilai kredit. Bagi yang tidak lulus akan diadakan
ujian komprehensif ulang.

Persyaratan menempuh Ujian Komprehensif

 • Lulus untuk tiga matakuliah yang akan diujikan (nilai minimal masing-masing C)
 • Telah mencapai Indeks Prestasi Kumulatif minimum 2,00 dengan maks. 2 nilai D
 • Telah mencapai minimum kredit matakuliah 92 sks
 • Telah selesai dan lulus minimal 13 matakuliah praktikum
 • Mendaftarkan diri pada Bagian Akademik
 • Terdaftar sebagai mahasiswa Program D-III FE UGM pada semester yang berjalan

Waktu dan Frekuensi Ujian Komprehensif

 • Ujian Komprehensif diadakan setiap bulan
 • Pendaftaran ujian dilayani mulai tanggal 1 s/d 10, pada bulan pelaksanaan ujian
 • Pelaksanaan ujian pada minggu ke IV untuk setiap bulannya